Vilken information samlar vi in om dig?

När du använder våra produkter eller interagerar med oss samlar vi in information om dig som vi använder för olika ändamål. Dessa ändamål innefattar att tillhandahålla tjänster som du begärt och kommunicera med dig, men även i syfte att utveckla och förbättra våra produkter.

Vi samlar in personuppgifter om dig när du lägger en order på en produkt hos en av våra återförsäljare. Vi samlar också in uppgifter när du registrerar dig för någon av våra webbtjänster. Vi samlar in personuppgifter för att skapa, hantera och förbättra våra produkter, tillhandahålla anpassade upplevelser och för din säkerhet. Mer information om hur vi använder dina personuppgifter finns under punkterna Hur använder vi dina personuppgifter? och Våra produkter.

Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter beroende på vilken produkt eller tjänst du använder:

Identitetsinformation innefattar bland annat förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierande information, födelsedatum och kön. Vi samlar in identitetsinformation när du, din återförsäljare eller din vårdgivare kontaktar oss om tjänster, när du gör en begäran eller lämnar in ett klagomål. I vissa fall får vi identitetsinformation från din återförsäljare eller vårdgivare när din order läggs.

Kontaktinformation innefattar e-postadress, postadress eller telefonnummer. Vi samlar in din kontaktinformation när du kontaktar oss gällande tjänster, med en begäran eller för att lämna in ett klagomål. I vissa fall får vi dina kontaktuppgifter från din återförsäljare eller vårdgivare när din rullstolsorder läggs.

I de flesta fall samlar vi in personuppgifterna som personuppgiftsbiträde eller närstående till din återförsäljare eller vårdgivare. Det finns dock fall då vi fungerar som personuppgiftsansvarig eller vårdgivare utanför sjukförsäkringssystemet vid behandling av informationen, t.ex. vid klagomålshantering, produktunderhåll, redovisningsprocesser osv.

Under klientutvärderingen samlar vi in dina kroppsmått för att kunna tillhandahålla en rullstol som är anpassad efter dina specifikationer och behov.

När du beställer specifik sits och positionering kartlägger vi tryckpunkter för att anpassa sitsen och positioneringen.

Transaktionsinformation innefattar uppgifter om din orderhistorik, däribland produkter och reservdelar, samt övriga uppgifter om produkter och tjänster som du köpt av oss.

Innan du kan registrera dig för åtkomst till programvara och appar måste du eller din vårdgivare registrera ett konto för produkten (”användarroll”). Informationen som samlas in under registreringsprocessen inkluderar ditt namn och e-postadress. Din användarroll ska godkännas av Permobil. När du har registrerat dig och din användarroll godkänts får du ett användarnamn och ett lösenord.

Teknisk information innefattar IP-adress, inloggningsuppgifter, webbläsartyp och version, tidszonsinställningar och placering, insticksprogram och versioner för webbläsare, operativsystem och plattform samt övrig teknik i de enheter som du använder för åtkomst till webbplatsen och våra webbprodukter.

Användningsinformation är uppgifter om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster. Detta inkluderar sits- och positioneringsval när du registrerar dig för Virtual Seating Coach.

Om du har registrerat dig för några av våra webbtjänster samlar vi in information för kliniken eller vårdgivaren som du valt för att leverera och underhålla våra produkter, däribland information om din användning av våra produkter, se punkten Våra produkter för ytterligare information om vilken typ av information som vi samlar in i samband med våra produkter.

I vår verksamhet tar vi emot och skapar register med begränsad hälsoinformation. Hälsoinformationen som samlas in kombineras inte med uppgifter från andra produkter eller används för andra ändamål utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer t.ex. inte att använda din hälsoinformation för att marknadsföra våra produkter eller skicka reklam till dig utan ditt uttryckliga samtycke.

Permobil erbjuder lokaliseringsbaserade produkter som kräver ditt uttryckliga samtycke före aktivering. För att tillhandahålla dessa lokaliseringsbaserade produkter samlar vi in, använder och delar exakta lokaliseringsuppgifter med dig, din vårdnadshavare eller din vårdgivare med ditt samtycke. Den information som delas inkluderar rullstolens geografiska placering i realtid när GPS-enheten är aktiverad. Du kan stänga av insamlingen av enhetens lokaliseringsuppgifter i My Permobil-appen, via My Permobil på webben, genom att kontakta din återförsäljare eller oss.

Permobil erbjuder elrullstolar med sensorer som vid aktivering samlar in data om din placering, rullstolens miltal, batteristatus, underhållsinformation, diagnosdata och servicedata om de produkter du använder och fått från Permobil. Dessa sensorer är inaktiva när du får din elrullstol och kan aktiveras på begäran. Din återförsäljare kan lämna ytterligare information om hur du aktiverar enhetssensorn.

Information om din användning av våra produkter samlas ibland in för din mottagning eller vårdgivare för att underlätta specialbehandling. Beroende på produkt kan du kontrollera vilka sensoruppgifter som enheten och appen använder genom att kontakta din återförsäljare eller skicka e-post till privacy@permobil.com.upphovsrätt © 2018 Permobil AB / Alla rättigheter förbehållna.