Våra produkter

Permobil är ett internationellt företag som erbjuder en mängd olika produkter beroende på vilken region du bor i. Nedan följer en lista över de produkter som Permobil erbjuder globalt och efter region. Välkommen att kontakta din återförsäljare eller vårdgivare om du har frågor om våra produkter. Du kan också kontakta oss.

Vår webbplats och programvara använder begränsade personuppgifter beroende på hur du använder din produkt. Begränsade personuppgifter kan samlas in från dig, din återförsäljare eller vårdgivare efter behov för att tillhandahålla dig en personlig upplevelse, förbättra tjänsternas tillförlitlighet, motverka skräppost eller andra sabotageprogram, eller förbättra webbplatsens eller programvarans egenskaper och funktioner. Vi använder inte dina uppgifter för marknadsföring eller liknande kommersiella ändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

När du tecknar dig för Virtual Seating Coach-tjänsten (”VSC-tjänsten”) samlar Permobil in och behandlar personuppgifter, däribland e-postadress, namn, information om hur VSC-tjänsten används och information om hur du använder rullstolen. Denna information är nödvändig för att VSC-tjänsten ska fungera som den ska och för att din vårdgivare ska kunna specialanpassa dina vårdtjänster och behandling. Valfri information inkluderar adress, födelsedatum, telefonnummer och hälsoinformation.

Du kan ansluta dig till VSC-tjänsten genom en webbportal eller en app på din mobiltelefon. Appen kräver ett användarnamn eller en e-postadress och ett lösenord för att möjliggöra koppling till dina personuppgifter. Du kan endast få åtkomst till dina personuppgifter om du är inloggad på appen eller i webbportalen. All information som överförs mellan appen eller webbportalen och den säkra server där dina personuppgifter lagras krypteras under överföringen.

My Permobil samlar in och behandlar personuppgifter, däribland e-post, namn, adress, stolens serienummer, orderinformation, SIM-kortsinformation och information om hur du använder rullstolen. Informationen är nödvändig för att My Permobil ska fungera och för att kunna erbjuda utökad prestanda- och användarinformation till dig. My Permobil har möjlighet att samla in lokaliseringsinformation med ditt uttryckliga samtycke.

Fleet Management samlar in och behandlar personuppgifter, däribland e-post, namn, adress, stolens serienummer, orderinformation, SIM-kortsinformation och information om hur du använder produkterna. Den här informationen delas med din återförsäljare och är nödvändig för att Fleet Management ska fungera ordentligt och för att din återförsäljare ska kunna erbjuda proaktiv, snabb och pålitlig service och underhåll av rullstolen vid behov.

Appen 3D Scanning ROHO Capture samlar in och behandlar personuppgifter, däribland men inte begränsat till e-post, namn, adress, inskannade bilder och viss hälsoinformation. Den här informationen är nödvändig för att appen ska fungera ordentligt och för att din läkare/vårdgivare och/eller Permobil ska kunna tillhandahålla de produkter som du behöver för dina sits- och positioneringsbehov.

BodiTrack-systemet är ett system för tryckpunktskartläggning som samlar in begränsade data, däribland men inte begränsat till tryckpunktskartor, namn och/eller kontonummer. Den här informationen är nödvändig för att systemet ska fungera ordentligt och för att din läkare/vårdgivare och /eller Permobil ska kunna tillhandahålla de produkter som du behöver för dina sits- och positioneringsbehov.

När du registrerar dig för användning av PushTracker-systemet samlar Permobil in och behandlar personuppgifter, däribland namn, e-postadress, ålder, användarnamn och lösenord. Dessutom samlar Permobil in den information som du lämnar när du använder systemet, däribland kontaktinformation och personliga egenskaper.

PushTracker kan som alternativ samla in lokaliseringsinformation. Om du inte vill att vi ska använda din lokaliseringsinformation för att bestämma vilken ort du befinner dig i och visa en karta med relevant information kan du stänga av lokaliseringstjänster i kontoinställningarna i appen.upphovsrätt © 2018 Permobil AB / Alla rättigheter förbehållna.