Onze producten

Permobil is een internationaal bedrijf met een verscheidenheid aan producten die beschikbaar zijn, afhankelijk van de regio waar u woont. Het volgende is een lijst van de producten die Permobil regionaal en in sommige gevallen wereldwijd aanbiedt. Neem voor vragen over een van de vermelde producten contact op met uw dealer of arts voor meer informatie. U kunt ook contact met ons opnemen.

Onze website en software gebruiken beperkte persoonlijke informatie afhankelijk van uw gebruik van het Product. Beperkte persoonlijke informatie kan zo nodig worden verzameld bij u, uw dealer of uw zorgverlener om u een persoonlijke ervaring te bieden, de betrouwbaarheid van de dienst te verbeteren, spam of andere malware te bestrijden of de functies en functionaliteit van de website of software te verbeteren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor reclame of soortgelijke commerciële doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. .

Wanneer u zich aanmeldt voor de Virtual Seating Coach-dienst (de "VSC-dienst"), verzamelt en verwerkt Permobil persoonlijke informatie, waaronder e-mailadressen, namen, informatie over de manier waarop de VSC-dienst wordt gebruikt en informatie over uw gebruik van de rolstoel. Deze informatie is nodig om de VSC-dienst goed te laten functioneren en voor uw zorgverlener om uw gezondheidsdiensten en -behandeling te specialiseren. Optionele informatie omvat adressen, geboortedata, telefoonnummers en gezondheidsinformatie.

U kunt verbinding maken met de VSC-dienst via een webportal of een applicatie ("app") op uw mobiele telefoon. De mobiele-telefoonapp vereist een gebruikersnaam of e-mailadres en wachtwoord om de verbinding met uw persoonlijke informatie mogelijk te maken. U krijgt alleen toegang tot uw persoonlijke informatie wanneer u bent aangemeld bij de app of webportal. Alle informatie die wordt overgedragen tussen de app of de webportal en de beveiligde server waar uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen, wordt tijdens het transport gecodeerd.

Mijn Permobil verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie, waaronder e-mail, namen, adressen, stoelserienummer, bestelinformatie, SIM-kaartinformatie en informatie over uw gebruik van de rolstoel. Deze informatie is nodig voor het functioneren en om u verbeterde prestatie- en gebruiksinformatie te bieden. Mijn Permobil heeft de mogelijkheid om locatiegegevens te verzamelen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wagenparkbeheer verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie, waaronder e-mail, namen, adressen, stoelserienummer, bestelinformatie, SIM-kaartinformatie en informatie over uw gebruik van de Producten. Deze informatie wordt gedeeld met uw dealer en is nodig om Wagenparkbeheer goed te laten functioneren en voor uw dealer om proactieve, snelle en betrouwbare service en onderhoud van de rolstoel mogelijk te maken wanneer dat nodig is.

De app 3D Scanning ROHO Capture verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot e-mail, namen, adressen, gescande afbeeldingen en bepaalde gezondheidsinformatie. Deze informatie is noodzakelijk voor goed functioneren en voor uw arts en/of zorgverlener en/of Permobil om de producten te kunnen leveren die nodig zijn om te voldoen aan uw voorgeschreven zit- en positioneringsbehoeften.

Het BodiTrack-systeem is een drukpunttoewijzingssysteem dat beperkte gegevens verzamelt, inclusief maar niet beperkt tot drukpuntkaarten, namen en/of rekeningnummers. Deze informatie is noodzakelijk voor goed functioneren en voor uw arts en/of zorgverlener en/of Permobil om de producten te kunnen leveren die nodig zijn om te voldoen aan uw voorgeschreven zit- en positioneringsbehoeften.

Wanneer u zich registreert om het PushTracker-systeem te gebruiken, verzamelt en verwerkt Permobil persoonlijke informatie, zoals naam, e-mailadres, leeftijd, gebruikersnaam en wachtwoord. Bovendien verzamelt Permobil de informatie die u verstrekt door uw gebruik van het systeem, inclusief contactgegevens en persoonlijke kenmerken.

PushTracker heeft de optie om locatiegegevens te verzamelen. Als u niet wilt dat wij uw locatiegegevens gebruiken om de plaats te bepalen waarin u zich bevindt en een locatiekaart met relevante informatie weer te geven, kunt u de locatieservices uitschakelen in het gedeelte accountinstellingen van de app.auteursrechten © 2018 Permobil AB / Alle rechten voorbehouden.