Welke informatie over u verzamelen wij?

Bij gebruik van onze producten of als u met ons communiceert, verzamelen we informatie over u die we gebruiken voor verschillende doeleinden. Deze doeleinden omvatten het leveren van de diensten die u hebt aangevraagd en het communiceren met u, maar ook het ontwikkelen van onze producten en deze verbeteren.

We verzamelen persoonlijke informatie over u wanneer u bij uw dealer een bestelling plaatst voor onze producten. We verzamelen de informatie ook wanneer u zich registreert voor een van onze online diensten. We verzamelen de persoonlijke informatie om onze producten te maken, te bedienen en te verbeteren, u persoonlijke ervaringen te bieden en u te helpen veilig te blijven. Raadpleeg de afdelingen Hoe gebruiken wij uw informatie? en Onze producten voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

We verzamelen de volgende categorieën persoonlijke informatie, afhankelijk van het product of de dienst die u gebruikt:

Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, geboortedatum en geslacht. We verzamelen identiteitsgegevens wanneer u, uw dealer of uw arts contact met ons opneemt voor diensten, wanneer u een verzoek indient of wanneer u een klacht indient. In sommige gevallen ontvangen we uw identiteitsgegevens van uw dealer of arts wanneer uw productbestelling is geplaatst.

Contactinformatie omvat uw e-mailadres, postadres of telefoonnummers. We verzamelen uw contactinformatie wanneer u contact met ons opneemt voor diensten, om een verzoek in te dienen of om een klacht in te dienen. In sommige gevallen ontvangen we uw contactinformatie van uw dealer of arts wanneer uw productbestelling is geplaatst.

In de meeste gevallen verzamelen wij deze persoonlijke informatie als een verwerker of zakenpartner van uw dealer of arts; er zijn echter gevallen waarin we optreden als een beheerder of niet-gedekte entiteit als zorgverlener bij het verwerken van deze informatie, zoals klachtenbehandeling, productonderhoud, boekhoudprocessen enz.

Tijdens een passing of evaluatie verzamelen wij uw lichaamsmetingen om u een aagepast hulpmiddel te bieden dat voldoet aan uw specificaties en behoeften.

Wanneer u bepaalde zit- en positioneringsproducten bestelt, voeren wij drukpunttoewijzing uit om aan uw zit- en positioneringsbehoeften te voldoen.

Transactie-informatie omvat details over uw bestelgeschiedenis, inclusief producten en onderdelen, en andere details van producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.

Voordat u zich kunt aanmelden voor toegang tot onze software en apps, moet u of uw arts zich registreren voor een account bij het product ("Gebruikersrol"). De informatie die tijdens het registratieproces wordt verzameld, bevat uw naam en e-mailadres. Uw gebruikersrol moet door Permobil worden goedgekeurd. Nadat u zich hebt geregistreerd en uw gebruikersrol is goedgekeurd, ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord.

Technische informatie omvat IP-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-in-typen en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website en onze online producten.

Gebruiksinformatie omvat details over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt. Dit omvat uw zit- en positioneringsregime wanneer u zich registreert voor de Virtual Seating Coach.

Als u zich hebt geregistreerd voor een van onze online diensten, verzamelen we informatie namens de kliniek of de zorgverlener die u heeft gekozen voor het leveren en onderhouden van onze producten, waaronder informatie over uw gebruik van onze producten; in de afdeling Onze producten, vindt u meer informatie over welk type gegevens met betrekking tot onze producten we verzamelen.

Bij het zakendoen zullen we gegevens ontvangen en creëren die beperkte gezondheidsinformatie bevatten. De verzamelde gezondheidsgegevens worden niet gecombineerd met gegevens van andere producten of gebruikt voor andere doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij zullen uw gezondheidsinformatie bijvoorbeeld niet gebruiken om onze producten op de markt te brengen of er reclame voor te maken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Permobil bidet producten waarmee ook uw locatie bepaald kan worden waarvoor voorafgaand aan de activering uw uitdrukkelijke toestemming nodig is. Om deze locatie bepalende producten te bieden, verzamelen, gebruiken en delen wij nauwkeurige locatiegegevens met u, uw wettelijke voogd, uw dealer of uw arts met uw toestemming. De gedeelde informatie omvat de real-time geografische locatie van uw rolstoel wanneer het GPS-apparaat is geactiveerd. U kunt Locatiegegevensverzameling op uw apparaat in- of uitschakelen in de My Permobil-smartphone-app, op de Mijn Permobil-website, door contact op te nemen met uw dealer of door contact met ons op te nemen.

Permobil biedt elektrische rolstoelen met sensoren die gegevens over uw locatie, kilometers van uw rolstoel, batterijstatus, onderhoudsinformatie, diagnostische gegevens en servicedata verzamelen over de producten die u gebruikt en ontvangt van Permobil bij activering. Deze sensoren zijn niet actief op het moment dat u uw elektrische rolstoel ontvangt en kunnen op uw verzoek worden geactiveerd. Uw dealer kan u informatie geven over het activeren van de apparaat sensor.

Informatie over uw gebruik van onze producten wordt af en toe verzameld namens uw kliniek of zorgverlener om u te helpen bij uw gespecialiseerde behandeling. Afhankelijk van ons product kunt u bepalen welke sensorgegevens het apparaat en de apps kunnen gebruiken door contact op te nemen met uw dealer of een e-mail te sturen naar privacy@permobil.com.auteursrechten © 2018 Permobil AB / Alle rechten voorbehouden.