Hvilke opplysninger om deg henter vi inn?

Når du benytter deg av våre Produkter eller tar kontakt med oss, henter vi inn opplysninger om deg som vi benytter til ulike formål. Disse formålene omfatter å levere tjenestene du har bedt om og å kunne kommunisere med deg, men også å utvikle Produktene våre og gjøre dem bedre.

Vi henter inn personopplysninger om deg når du bestiller et eller flere av våre Produkter fra en forhandler. Vi henter også inn personopplysninger når du registrerer deg for en eller flere av våre online-tjenester. Vi henter inn personopplysninger for å bygge, drive og forbedre Produktene våre, tilby deg skreddersydde løsninger, og for at du skal kunne være trygg. For mer informasjon om hvordan vi anvender dine personopplysninger, se seksjonene Hvordan anvender vi dine opplysninger? og Våre Produkter.

Vi henter inn de følgende typene personopplysninger, avhengig av produktet eller tjenesten du bruker:

Identitetsopplysninger omfatter for- og etternavn, brukernavn e.l., fødselsdato og kjønn. Vi henter inn identitetsopplysninger når du, forhandleren din eller legen din kontakter oss for tjenester, når du kommer med en forespørsel, eller når du sender inn en klage. I noen tilfeller mottar vi identitetsopplysninger om deg fra din forhandler eller lege når et produkt blir bestilt for deg.

Kontaktinformasjon omfatter e-postadresse, postadresse eller telefonnumre. Vi henter inn kontaktinformasjon når du kontakter oss for tjenester, kommer med en forespørsel, eller sender inn en klage. I noen tilfeller mottar vi kontaktinformasjon om deg fra din forhandler eller lege når en rullestol blir bestilt for deg.

I de fleste tilfeller henter vi disse personopplysningene om deg som databehandler eller som samarbeidspartner av din forhandler eller lege; i andre tilfeller er vi derimot behandlingsansvarlig eller en ikke-dekket helseinstitusjon når vi behandler disse opplysningene, for eksempel klagebehandling, produktvedlikehold, regnskapsprosesser, osv. \\\

Når vi gjennomfører en klientevaluering trenger vi kroppsmålene dine for å kunne tilby deg en rullestol spesialtilpasset dine spesifikasjoner og behov.

Når du bestiller visse sete- og posisjoneringsprodukter utfører vi trykkmåling for å spesialtilpasse dine behov.

Transaksjonsopplysninger omfatter detaljer om din ordrehistorie, inkludert produkter og deler, og andre detaljer om produkter og tjenester du har kjøpt fra oss.

Før du får tilgang til vår programvare og våre apper, må du eller legen din registrere en brukerkonto for produktet (“Brukerrolle”). Opplysninger som hentes inn under registreringsprosessen omfatter navn og e-postadresse. Din Brukerrolle må godkjennes av Permobil. Når du har registrert deg og Brukerrollen din er godkjent vil du motta et brukernavn og passord.

Teknisk informasjon omfatter IP-adresse, påloggingsinformasjon, nettleserens type og versjon, innstillinger for tidssone og posisjon, typer programtillegg du kjører, operativsystem og -plattform og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til nettsiden og våre online-produkter.

Bruksopplysninger omfatter detaljer om måten du benytter nettsiden vår, og produktene og tjenestene våre, på. Dette inkluderer din informasjon om dine sete- og posisjoneringsinnstillinger dersom du registrerer deg for vår Virtual Seating Coach.

Hvis du har registrert deg på en eller flere av våre online-tjenester, henter vi inn opplysninger på vegne av klinikken eller helseinstitusjonen som du har valgt som leverandør og vedlikeholder av våre Produkter. Dette omfatter opplysninger om din bruk av våre Produkter, se seksjonen Våre Produkter for mer informasjon om hvilke opplysninger vi henter inn om Produktene våre.

I løpet av en salgsprosess vil vi motta og opprette en oversikt som inneholder begrensede helseopplysninger. Helseopplysninger vi henter inn vil ikke legges sammen med data fra andre Produkter eller benyttes for andre formål uten ditt uttrykkelige samtykke. For eksempel bruker vi ikke dine helseopplysninger for å tilpasse markedsføringen av våre Produkter til deg uten ditt uttrykkelige samtykke.

Permobil tilbyr posisjonsbaserte produkter som krever ditt uttrykkelige samtykke før de kan aktiveres. For å tilby disse Produktene, innhenter og bruker vi presise posisjonsdata og deler dem med deg eller din verge, forhandler eller lege, med ditt samtykke. Opplysningene som deles omfatter din rullestols geografiske posisjon i sann tid dersom GPS-enheten er aktivert. Du kan skru på eller av innhenting av posisjonsdata på enheten din ved å bruke My Permobil-appen, på My Permobil-nettsiden, ved å ta kontakt med forhandleren din, eller ved å kontakte oss.

Permobil tilbyr elektriske rullestoler med sensorer som innhenter data om din rullestols posisjon, kilometerstand, batteristatus, vedlikeholdsopplysninger, diagnostiske data, og serviceopplysninger om Produktene du benytter og mottar fra Permobil ved aktivering. Disse sensorene er deaktivert når du mottar den elektriske rullestolen din og kan aktiveres dersom du ønsker det. Forhandleren din kan gi deg informasjonen du trenger for å aktivere sensoren.

Opplysninger om hvordan du bruker Produktene våre innhentes noen ganger på vegne av din klinikk eller helseinstitusjon for å lettere kunne spesialtilpasse behandlingen din. Avhengig av hvilket Produkt det er snakk om kan du styre hvilke sensordata enheten og appene kan bruke ved å ta kontakt med forhandleren din eller sende en e-post til privacy@permobil.com.opphavsrett © 2018 Permobil AB / Alle rettigheter reservert.