Global Personvernerklæring for Permobil
Sist oppdatert: 18. juni 2018

Ditt personvern er viktig for Permobil, derfor har vi utviklet en Global Personvernerklæring (“Erklæring”) som forklarer hvordan vi samler, benytter, utleverer, overfører, lagrer og opprettholder dine personopplysninger. Dermed vil du ha alt du trenger for å ta valgene som er riktige for deg når du benytter våre produkter eller tjenester. Vi er forpliktet til å overholde gjeldende lover for beskyttelse av data og gjeldende nasjonale lover i landet du bor, arbeider eller oppholder deg i (“Gjeldende Lov”).

Denne Erklæringen gjelder for Produktene som er navngitt i seksjonen Våre Produkter samt andre Produkter fra Permobil som henviser til denne Erklæringen. Når betegnelsen “Produkter” benyttes, omfatter den Permobil og dets datterselskapers eller andre tilknyttede selskapers tjenester, nettsider, apper, programvare og enheter. For at du lettere skal finne informasjonen du trenger har vi delt denne Erklæringen inn i seksjoner.

Du har visse rettigheter i forbindelse med måten Permobil benytter dine personopplysninger. Du kan lese om dine rettigheter i seksjonen Dine rettigheter og alternativer og du kan også kontakte oss.opphavsrett © 2018 Permobil AB / Alle rettigheter reservert.