Globale forskrifter

Permobil er et internasjonalt selskap, med kontorer og anlegg i flere ulike jurisdiksjoner. For mer informasjon om hvordan vi overholder ditt lands regelverk for databeskyttelse kan du kontakte oss.

For å kunne tilby deg våre Produkter kan det hende vi må overføre dine personopplysninger til mottakere i andre land enn det landet opplysningene opprinnelig ble innhentet, for eksempel hvis Permobils ansatte og tredjeparter som utfører oppgaver på våre vegne henter, bruker og behandler dine personopplysninger i et annet land enn det du bor i. Det er ikke sikkert at disse landene har de samme personopplysningslovene som i landet du først oppga informasjonen.

Når vi overfører dine personopplysninger til andre land beskytter vi de personopplysningene som beskrevet i denne Erklæringen, på den måten det kreves av gjeldende regelverk for dataoverføring, og som du har blitt informert om på tidspunktet opplysningene ble innhentet.

Permobil anvender godkjente standard kontraktklausuler (Model Contractual Clauses, Article 46.2 GDPR,(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) for internasjonale overføringer av personopplysninger innhentet i EØS og Sveits.

EU

Permobil har i noen tilfeller en rolle som enten Behandlingsansvarlig eller Databehandler av dine personopplysninger. Vi følger retningslinjene som finnes i den generelle personvernforordningen (GDPR) gjennom alle ledd i vårt selskap og som beskrevet i denne Erklæringen

Slik behandler Permobil personopplysninger under GDPR

Formål og/eller aktivitet Type personopplysninger Kilde for personopplysninger Lovlig grunnlag for behandling
Tilby deg My Permobil-løsninger eller tilgang til nettstedet vårt Identitetsopplysninger
Kontaktinformasjon
Opplysninger om kroppsmål
Innloggingsopplysninger
Begrensede helseopplysninger
Posisjonsdata
Direkte fra deg eller din forhandler eller lege

Samtykke

To manage our relationship with you which will include notifying you about changes to our terms of business or this notice Identitetsopplysninger
Kontaktinformasjon
Direkte fra deg eller din forhandler eller lege Legitime interesser: sørge for at vi kan varsle deg om endringer i våre kjøpsvilkår eller denne Erklæringen
To interact with governmental or regulatory bodies or other authorities in relation to you Identitetsopplysninger
Kontaktinformasjon
Direkte fra deg eller din forhandler eller lege

Lovlig eller forskriftsmessig forpliktelse

To manage and protect our business, including improving data security, troubleshooting data and systems, system maintenance and testing, data hosting, managing our offices and other facilities Identitetsopplysninger
Kontaktinformasjon

Teknisk informasjon
Bruksopplysninger

Direkte fra deg eller din forhandler eller lege Legitime interesser: sørge for effektiv og sikker drift av våre forretninger, inkludert gjennom kontor- og anleggsadministrasjon, opprettholdelse av IT-tjenester, nettverks- og datasikkerhet, forebygging av svindel, og forbedring og omorganisering av vår infrastruktur
To invite you to take part in marketing or other promotional events, or client seminars or similar events, and to manage your participation in them Identitetsopplysninger
Kontaktinformasjon
Direkte fra deg eller din forhandler eller lege Legitime interesser: sørge for at vår informasjon om sluttbrukere er oppdatert, promotere våre produkter og tjenester, oppdage nye måter for oss å utvikle vårt selskap
To send you marketing (including paper and electronic marketing communications) or to contact you by other means to offer you our products and services Identitetsopplysninger
Kontaktinformasjon
Direkte fra deg eller din forhandler eller lege Legitime interesser: promotere våre produkter og tjenester, oppdage nye måter for oss å utvikle vårt selskap

Permobil utfører ikke noen kjent automatisk beslutningstaking, inkludert profilering.

Din rett til å klage

Du har alltid retten til å sende inn en klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten der du bor, arbeider eller der den angivelige overtredelsen av GDPR har funnet sted. Du kan finne denne tilsynsmyndigheten i ditt land ved å følge denne lenken: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

USA

Som en produsent av medisinsk utstyr kan Permobil inneha rollen som helseinstitusjon når man skal fastslå hvilken type eller størrelse en enhet må ha for å passe pasienten. For mer informasjon om vår HIPAA-praksis kan du kontakte oss på: privacy@permobil.com.

Dine personvernrettigheter i California

California Civil Code Section 1798.83 tillater innbyggere i California å anmode om visse opplysninger vedrørende vår utlevering av Personopplysninger til tredjeparter for direkte markedsføringsformål. For å komme med en slik anmodning, kontakt oss på: privacy@permobil.com.

Etter lov i California er vi forpliktet til å opplyse om hvordan Permobil responderer til nettleseres “Do Not Track”-signaler eller andre mekanismer som gir forbrukere muligheten til å ta bevisste valg vedrørende innhentingen av personlig identifiserbar informasjon (slik betegnelsen er definert i kalifornisk lov) om en forbrukers online-aktivitet. Våre Produkter støtter for øyeblikket ikke “Do Not Track”-koder. Det betyr at Permobil for øyeblikket ikke responderer eller utfører noen handling i møte med “Do Not Track”-forespørsler.

Canada

Dine rettigheter under Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA)

1. Ansvar - Vi har ansvar for personopplysningene under vår kontroll. Vår Privacy Officer fører tilsyn med vår personvernpraksis.
2. Identifisere formål - Vi forklarer hvorfor vi innhenter personopplysningene vi ber om. Når vi lar andre parter innhente opplysninger på våre vegne gjør de det samme. Lær mer om hvordan vi anvender dine personopplysninger.
3. Samtykke - Vi trenger din tillatelse for å innhente, bruke og utlevere personopplysninger, med enkelte unntak. Unntakene bestemmes av loven og kan omfatte tilfeller der juridiske, medisinske eller sikkerhetsmessige hensyn gjør det umulig eller upraktisk å søke samtykke. Du kan gi ditt samtykke skriftlig, samt muntlig, elektronisk eller gjennom en representant med fullmakt. I enkelte omstendigheter er det også underforstått. Lær mer om samtykke.
4. Begrense innhenting - Vi henter kun inn personopplysninger på rimelige og lovlige måter. Opplysningene vi henter inn anvendes kun til de formål som er oppgitt. Lær mer om opplysningene vi innhenter.
5. Begrense bruk, utlevering og lagring - Vi anvender eller utleverer personopplysningene dine kun for de samme årsakene som til at de ble innhentet. Vi anvender dem for andre formål med ditt samtykke, eller dersom det er påkrevd eller tillatt ved lov. Vi beholder opplysningene kun så lenge det er nødvendig, eller som påkrevd eller tillatt ved lov. Lær mer om hvordan vi anvender dine personopplysninger.
6. Nøyaktighet - Alle personopplysninger vi innhenter, anvender eller utleverer bør være så korrekte, fullstendige og oppdaterte som mulig for formålene de benyttes. Dersom kontaktinformasjonen din endrer seg, ta kontakt med oss umiddelbart.
7. Sikringstiltak - For å beskytte dine personopplysninger fra krenkelser, offentliggjøring eller misbruk, har vi sikringstiltak som er tilpasset følsomhetsnivået på informasjonen. Lær mer om Permobils Databeskyttelse og sikkerhetstiltak.
8. Åpenhet - Vi gjør informasjon om våre retningslinjer for personvern og måten vi behandler dine personopplysninger på tilgjengelig for deg.
9. Individuell tilgang - Dersom du sender inn en forespørsel vil vi fortelle deg hvilke personopplysninger vi har om deg, og hvordan vi anvender og utleverer dem. Vi gir deg tilgang til opplysningene, med enkelte unntak tillatt ved lov. Du kan kontrollere at opplysningene dine er nøyaktige og fullstendige og be om endringer, ved behov. Lær mer om å få tilgang til dine opplysninger.
10. Henvendelser og bekymringer - Kontakt oss hvis du har spørsmål eller uroer deg for noe i sammenheng med vår personvernpolicy og -praksis.

Avstå fra annonsering fra tredjeparter

Hvis du bor i Canada kan det hende du kan benytte et verktøy utviklet av Digital Advertising Alliance of Canada for å avstå fra annonsering fra tredjeparter. Ved å benytte dette verktøyet kan du innhente en liste av annonsører som anvender målrettet reklame basert på din nettleseraktivitet. Det lar deg også unngå deres bruk av dine opplysninger til dette formålet. Du finner verktøyet ved å følge denne lenken: https://youradchoices.ca/choices/.

Australia

Siden Permobil har en avdeling i Australia er vi forpliktet til å oppfylle kravene i Australias Privacy Act i forbindelse med innhenting, sikkerhet, kvalitet, tilgang, bruk og utlevering når det gjelder personopplysninger. For mer informasjon om hvordan vi følger Australian Privacy Principles (APPs) kan du kontakte oss på: privacy@permobil.com.

Hvordan klage under Australian Privacy Principles

Dersom du tror at ditt personvern er i fare, eller mener at vi har misligholdt APPs eller feilhåndtert dine personopplysninger, har du rett til å klage ved å kontakte oss. Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler en klage på etter denne Personvernerklæringen, kan du kontakte Office of the Australian Information Commissioner.

New Zealand

Dersom du bor i New Zealand og er misfornøyd med måten vi behandler en klage på etter denne Personvernerklæringen, kan du kontakte Office of the Privacy Commissioner.opphavsrett © 2018 Permobil AB / Alle rettigheter reservert.