Hvem er Behandlingsansvarlig når vi behandler dine personopplysninger?

Når betegnelsen “Behandlingsansvarlig” benyttes, omfatter den personen eller organisasjonen som avgjør hva som er formålet med behandling av personopplysninger, samt måten de behandles på. Når Permobil anvender dine opplysninger for formål som online-tjenestene våre, reparasjoner og vedlikehold, og enkelte markedsføringsaktiviteter, er det vi som er Behandlingsansvarlig.

Når betegnelsen “Databehandler” benyttes, omfatter den personen eller organisasjonen som utfører behandlingen på vegne av en behandlingsansvarlig. Når Permobil mottar dine opplysninger fra en forhandler eller lege for å sette sammen et produkt tilpasset deg, er vi Databehandler på forhandlers eller leges vegne.
opphavsrett © 2018 Permobil AB / Alle rettigheter reservert.