Databeskyttelse og sikkerhetstiltak

Vi benytter industristandard teknologier, slik som blant annet brannmurer, krypteringsteknikker og autentiseringsprosedyrer, utformet for å beskytte dine personopplysningers sikkerhet og Permobil-kontoer og -systemer fra uautorisert tilgang.

Selv om vi streber mot å holde personopplysningene dine trygge er ingen sikkerhetstiltak perfekte, og vi kan ikke garantere at dine personopplysninger ikke utleveres på en måte som er uforenlig med denne Erklæringen (for eksempel som resultat av uautoriserte handlinger utført av en tredjepart i strid med loven eller denne Erklæringen).

Permobil er på ingen måte ansvarlige for krav eller tap av noe slag forbundet med bruk eller misbruk av din Bruker-ID som skjer som følge av tredjeparters aktiviteter utenfor Permobils kontroll, eller dersom fortroligheten og sikkerheten til din Bruker-ID brytes som følge av din uaktsomhet. Vi er ikke ansvarlige om noen andre åpner din konto ved hjelp av innloggingsopplysninger som de har fått fra deg eller som følge av at du ikke har overholdt denne Erklæringen eller EULA-en. Hvis du har spørsmål angående sikkerhet kan du sende e-post til privacy@permobil.com.
opphavsrett © 2018 Permobil AB / Alle rettigheter reservert.