Fremtidige endringer

Det er sannsynlig at Permobil vil endre på denne Erklæringen fra tid til annen. Dersom vi gjør vesentlige endringer vil vi poste et varsel på nettsidene våre sammen med den oppdaterte Erklæringen.


Hva skjer dersom det blir gjennomført et eierskifte?

Opplysninger om våre kunder og brukere, inkludert personopplysninger, kan bli delt og overført i tilfelle fusjonering, oppkjøp, salg av selskapets eiendeler eller overgang av tjenesten til en annen leverandør. \\\ Dette gjelder også dersom det usannsynlige skulle skje og vi blir insolvent, går konkurs eller kommer under bostyre, da vil kunde- og brukermapper bli overført til et annet foretak som et resultat.opphavsrett © 2018 Permobil AB / Alle rettigheter reservert.