Utlevering til tredjeparter

Permobil deler dine personopplysninger og opplysninger om produktbruk kun med din klinikk eller helseinstitusjon og med Permobils forhandlere som selger Permobil-Produkter når du har aktivert tjenester som henter inn disse opplysningene. For flere detaljer om temaene nedenfor eller om vår praksis vedrørende tredjeparter generelt kan du kontakte oss.

Vi henter også inn opplysninger på vegne av klinikken eller helseinstitusjonen du har valgt skal levere og vedlikeholde våre Produkter, inkludert opplysninger om hvordan du bruker våre Produkter.

Avhengig av produktet eller tjenesten, utleverer vi personopplysninger til:
• Våre tredjeparts tjenesteleverandører som utfører tjenester på våre vegne, slik som leverandører av web-hosting, posttjenester, analyseverktøy og informasjonsteknologi.
• Politiet, andre statlige myndigheter, eller tredjeparter (innen- eller utenfor jurisdiksjonen du befinner deg i) som tillatt eller påkrevd av lovene i jurisdiksjonen vi opererer under; som forutsatt av kontrakt; eller som vi anser nødvendig innen rimelighet for å yte juridiske tjenester. Under slike omstendigheter gjør vi det som er praktisk mulig for å varsle deg før vi utleverer opplysninger som man kan regne med vil identifisere deg eller din organisasjon, med mindre slik varsling er forbudt etter gjeldende lov eller ikke mulig eller rimelig etter forholdene.
• Tjenesteleverandører, rådgivere, potensielle forretningspartnere, eller andre tredjeparter i forbindelse med overveielse, forhandlinger, eller gjennomføring av en transaksjon hvor vi kjøpes opp av eller fusjoneres med et annet selskap eller vi selger, likviderer, eller overfører alle eller deler av våre ressurser.

Permobil deler dine personopplysninger og opplysninger om produktbruk med tredjeparter som leverer tjenester til Permobil, slik som informasjonsbehandling, håndtering av kundedata, kundeundersøkelser og lignende tjenester. Vi krever av disse tredjepartene at de beskytter opplysningene dine og forplikter seg til, etter skriftlig avtale, å handle i overensstemmelse med våre retningslinjer, å følge gjeldende lov og å iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som er tilstrekkelige for beskyttelsen av personopplysningene.

Permobil deler dine personopplysninger og opplysninger om produktbruk med sine interne datterselskaper som deler rollene som behandlingsansvarlig og databehandler. Permobil er et globalt selskap med avdelinger over hele verden. Det innebærer at dine personopplysninger kan bli behandlet av en hvilken som helst av våre avdelinger, om det så er i Europa, Asia eller Amerika, som beskrevet i seksjonen Internasjonale dataoverføringer.

Det kan være nødvendig − ved lov, rettsprosess, søksmål, og/eller krav fra offentlige og statlige myndigheter innen- eller utenfor landet du oppholder deg i − for Permobil å utlevere dine personopplysninger. Vi er også forpliktet til å utlevere informasjon om deg dersom vi slår fast at det er nødvendig eller hensiktsmessig med hensikt til nasjonal sikkerhet, håndhevelse av loven, eller andre saker i offentlighetens interesse.

Når vi mottar krav om utlevering av opplysninger krever vi at korrekte rettsdokumenter er vedlagt, slik som en stevning eller en ransakelsesordre. Vi tror på å være så gjennomsiktige som loven tillater når det gjelder hvilke opplysninger som kreves fra oss. Vi ser nøye gjennom ethvert krav for å være sikre på at det har lovlig grunnlag, og vi begrenser vår respons til kun de data som politiet har lovlig rett til for den konkrete etterforskningen.

Vi utleverer også opplysninger om deg dersom vi slår fast at utlevering er nødvendig for å overholde EULA-er; for å beskytte vår drift eller andre brukere; eller dersom vi er forpliktet til det av gjeldende lov, regelverk, forskrift, stevning, eller annen rettsprosess. I tillegg, dersom vi gjennomgår en omorganisering, fusjonering, konkurs eller salg vil vi overføre alle personopplysninger og opplysninger om produktbruk vi har innhentet til den aktuelle tredjeparten, etter behov.opphavsrett © 2018 Permobil AB / Alle rettigheter reservert.