Databeskyttelse for barn

Vi er engasjerer oss i å beskytte barns opplysninger og å gi deg alternativer om hvordan ditt barns opplysninger skal brukes eller ikke brukes. Vi følger globale lover for databeskyttelse der de gjelder barns personvern og for Permobils Produkter, slik som USAs Children’s Online Privacy Protection Act. Vi vil ikke med vitende og vilje innhente personopplysninger fra barn uten samtykke fra foreldre eller verge.

Dersom du tror at vi kan ha hentet inn personopplysninger fra noen under 16 år, eller tilsvarende minimumsalder som finnes i din jurisdiksjon, uten samtykke fra foreldre eller verge, fortell oss om det ved hjelp av kontaktinformasjonen i seksjonen “Kontakt oss”. Vi vil treffe egnede tiltak for å etterforske og håndtere saken umiddelbart.
opphavsrett © 2018 Permobil AB / Alle rettigheter reservert.