Hvilket rettslig grunnlag har vi for å behandle personopplysninger?

Vi baserer oss på de følgende rettslige grunnlag for å anvende dine personopplysninger:

Der det er behøvd for å levere deg våre produkter og tjenester, slik som:
• Å lage og sette sammen ditt spesialtilpassede produkt når du gjør en bestilling
• Å få bekreftet din identitet når du kontakter oss eller kommer med en forespørsel
• Å behandle transaksjoner ved kjøp
• Å avtale og bekrefte detaljene i din bestilling med deg eller din forhandler eller lege
• Å oppdatere deg eller din forhandler eller lege om status på bestillingen din, ved behov
• Å la deg registrere produktet ditt i overenskomst med vår garantiordning
• Å tilby deg kundestøtte og teknisk support.

Der det er i vår legitime interesse å gjøre det, slik som:

• Å administrere våre produkter og tjenester og oppdatere filene vi har på deg
• Å levere våre produkter og tjenester og utføre våre interne prosesser, og/eller teste deres ytelse og prestasjoner
• Å følge rettledning og anbefalt beste praksis fra myndigheter og tilsynsorganer.
• For administrasjon og revisjon av vår virksomhet, inkludert regnskapsføring
• Å overvåke og loggføre vår kommunikasjon med deg og våre ansatte (se nedenfor)
• For markedsundersøkelser, -analyser og statistikk
• For direkte markedskommunikasjon vedrørende relevante produkter og tjenester. Vi sender deg produktmeldinger via SMS, e-post, telefon, post, og sosiale media og digitale kanaler (for eksempel over WhatsApp og HubSpot)
• Å, underlagt gjeldende retningslinjer, gi våre samarbeidspartnere innsikt og statistikk om våre kunder enten som del av å tilby produkter og tjenester, hjelpe oss med forbedring av produkter og tjenester, eller å vurdere eller forbedre driften av vår virksomhet
• I de tilfellene vi må dele dine personopplysninger med personer eller organisasjoner for å kunne drive vår virksomhet eller overholde lover og/eller forskrifter

I alle tilfeller der legitime interesser er argument for lovlig grunnlag, gjør vi det vi kan for å sørge for at våre legitime interesser ikke går på bekostning av dine retter og friheter.

For å overholde våre juridiske forpliktelser etter gjeldende lov, slik som:
• Å inneha dokumentasjon for skatte- og avgiftsformål
• Å kunne svare på stevninger eller tvinge overholdelse av ordrer
• Å gi innsyn i data til offentlige myndigheter
• Rapporteringsforpliktelser til juridiske enheter
• Revisjonsaktiviteter som påkrevd av gjeldende lov

Med ditt samtykke eller uttrykkelige samtykke, slik som:
• Direkte markedskommunikasjon
• Å sende produktoppdateringer eller tekniske varsler
• Å sende deg markedskommunikasjon og informasjon om nye produkter, tjenester og ressurser
• Å gi deg informasjon om, og administrere din deltakelse i konkurranser, tilbud eller kampanjer;
• Å oppfordre deg til å gi tilbakemeldinger, og gi deg muligheter til å teste programvare;
• Behandling av sensitive personopplysninger som dine helseopplysninger, om du er en sårbar forbruker

I offentlighetens interesse, slik som:
• Behandling av dine sensitive personopplysninger som helseopplysninger, opplysninger om kriminelt rulleblad (inkludert forbrytelser du er anklaget for), eller om du er en sårbar forbrukeropphavsrett © 2018 Permobil AB / Alle rettigheter reservert.