Wat zijn de wettelijke gronden voor onze verwerking?

We gaan uit van de volgende wettelijke grondslagen om uw persoonlijke informatie te gebruiken:

Waar het nodig is om u onze producten of diensten te leveren, zoals:
• Uw aangepaste product te maken of te creëren wanneer u een bestelling plaatst
• Het verifiëren van uw identiteit wanneer u contact met ons opneemt of een aanvraag doet
• Aankooptransacties verwerken
• Bevestiging en verificatie van de details van uw bestelling met u, uw dealer of uw arts
• Updaten van u, uw dealer of uw arts-dealer over de status van uw bestelling, indien nodig
• Hiermee kunt u uw product registreren in overeenstemming met ons garantiebeleid
• Uw technische en klantondersteuning bieden.

Waar het in ons rechtmatig belang is om dit te doen, zoals:

• Onze producten en diensten beheren en uw records bijwerken
• Om de prestaties van onze producten, diensten en interne processen uit te voeren en/of te testen
• Begeleiding en aanbevolen beste praktijken van overheid en regelgevende instanties aanbieden
• Voor beheer en audit van onze bedrijfsactiviteiten, inclusief boekhouding
• Om toezicht te houden en om onze communicatie met u en onze medewerkers bij te houden (zie hieronder)
• Voor marktonderzoek en analyse en het ontwikkelen van statistieken
• Voor direct marketingcommunicatie met betrekking tot relevante producten en diensten. We sturen u marketing via sms, e-mail, telefoon, post en sociale media en digitale kanalen (bijvoorbeeld WhatsApp en HubSpot)
• Om onderworpen aan de juiste controles onze klanten inzicht en analyse te bieden aan zakelijke partners, hetzij als onderdeel van het leveren van producten of diensten, ons helpen producten of diensten te verbeteren, of om de werking van onze bedrijven te beoordelen of te verbeteren
• Waar we uw persoonlijke informatie moeten delen met mensen of organisaties om ons bedrijf te runnen of om te voldoen aan wettelijke en/of regelgevende verplichtingen

In alle gevallen waarin rechtmatig belang wordt ingeroepen als wettige basis, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat onze rechtmatige belangen niet worden tenietgedaan door een nadeel voor uw rechten en vrijheden.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen onder toepasselijk recht, zoals:
• Gegevens bijhouden voor belastingdoeleinden
• Reageren op dagvaardingen of dwingende bestellingen
• Informatie verstrekken aan overheidsinstanties.
• Rapportageverplichtingen met rechtspersonen
• Controleactiviteiten zoals vereist door de toepasselijke wetgeving

Met uw toestemming of uitdrukkelijke toestemming, zoals:
• Direct marketingcommunicatie
• Productupdates of technische waarschuwingen verzenden
• U marketingcommunicatie en informatie over nieuwe producten, diensten en bedrijfsmiddelen sturen
• Met u communiceren over en beheren van uw deelname aan wedstrijden, aanbiedingen of promoties;
• Uw mening of feedback vragen, u mogelijkheden bieden voor het testen van software;
• Verwerking van speciale categorieën persoonlijke informatie, zoals over uw gezondheid, als u een kwetsbare klant bent

Voor een algemeen belang, zoals:
• Verwerking van speciale categorieën persoonlijke informatie, zoals over uw gezondheid, en of er bepaalde afspraken / wensen van toepassing zijn waarmee we rekening dienen te houden.auteursrechten © 2018 Permobil AB / Alle rechten voorbehouden.