Toekomstige wijzigingen

Permobil kan deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we de verklaring wezenlijk wijzigen, wordt er een kennisgeving op onze website geplaatst samen met de bijgewerkte verklaring.


Wat gebeurt er als er een verandering in eigendom is?

Informatie over onze klanten en gebruikers, inclusief persoonlijke informatie, kan worden gedeeld en overgedragen als onderdeel van een fusie, overname, verkoop van bedrijfsmiddelen of de overgang van een dienst naar een andere provider. Dit geldt ook in het onwaarschijnlijke geval van een insolventie, faillissement of curatele waarin door een dergelijke procedure klant- en gebruikersgegevens aan een andere entiteit zouden worden overgedragen.auteursrechten © 2018 Permobil AB / Alle rechten voorbehouden.