Permobils globala integritetsmeddelande
Senast uppdaterat: 18 juni 2018

Din integritet är viktig för Permobil och därför har vi utarbetat ett global integritetsmeddelande (”meddelande”) som förklarar hur vi samlar in, använder, utlämnar, överför, lagrar och underhåller dina personuppgifter så att du har allt som du behöver för att kunna fatta rätt beslut när du använder våra produkter eller tjänster. Vi följer gällande dataskyddslagstiftning och tillämplig nationell lagstiftning i det land där du har din hemvist eller arbetar (”tillämplig lagstiftning”).

Detta meddelande gäller för de produkter som finns listade under Våra produkter samt övriga Permobil-produkter som omnämns i detta meddelande. Den generiska termen ”produkter” omfattar Permobils och dess dotterföretags eller närståendes tjänster, webbplatser, appar, programvara och utrustning. För att underlätta för dig att hitta den information du söker har vi delat in detta meddelande i olika avsnitt.

Du har vissa rättigheter i förhållande till Permobils användning av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter under Dina rättigheter och valmöjligheter och du är också välkommen att kontakta oss.upphovsrätt © 2018 Permobil AB / Alla rättigheter förbehållna.