Hur använder vi dina personuppgifter?

Den typ av personuppgifter som vi behandlar om dig beror på vilka tjänster och produkter som du använder. Se punkten Våra produkter för mer specifik information om vilka personuppgifter som specifika produkter kan samla in.

Permobil lagrar personuppgifter för att fullgöra rättsliga krav, t.ex. enligt bokföringslagstiftning eller för att fullgöra rapporteringsskyldigheterna i EU:s förordning om medicintekniska produkter och FDA:s regler för tillverkare av medicinsk utrustning efter tillämplighet för olika användare. Behandlingen baseras på rättsliga skyldigheter enligt tillämplig lag. Se punkterna Rättsliga skyldigheter och Rättsliga upplysningar för mer information om våra rättsliga krav.

Obligatorisk kommunikation

Ibland använder vi dina personuppgifter för att skicka viktiga meddelanden, t.ex. kommunikation om produkter och ändringar i våra allmänna villkor och policyer. På grund av att denna information är nödvändig för Permobil för att upprätthålla kvaliteten på våra produkter, hålla dig informerad om dina integritetsrättigheter, fullgöra våra avtalsskyldigheter gentemot dig och garantera din säkerhet genom korrekt användning av enheten kan du inte välja att avstå från sådan kommunikation. Denna behandling baseras på Permobils berättigade intresse eller vårt avtal med dig.

Valfri kommunikation

Med hjälp av de personuppgifter som vi samlar in kan vi hålla dig informerad om Permobils senaste produktmeddelanden, programuppdateringar och kommande evenemang, om du är kund hos oss. Behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse att kommunicera med dig. Denna kommunikation är valfri. Om du inte vill stå kvar på vår e-postlista kan du välja att lämna den genom att kontakta oss eller klicka på avprenumereringslänken i e-postmeddelandet.

Vi använder personuppgifter för att underlätta för oss att skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra våra produkter, samt upptäcka och skydda oss mot fel, bedrägeri eller andra olagliga aktiviteter. Denna behandling baseras på vårt avtal med dig eller Permobils berättigade intresse.

Vi använder också personuppgifter för interna syften, t.ex. revision, dataanalys och forskning för att förbättra Permobils produkter och kundkommunikation, stärka EULA (licensavtal för slutanvändare), möjliggöra för kliniker och vårdgivare att spåra och serva sin flotta med Permobil-produkter, när lokaliseringstjänster aktiverats och implementera faktureringssystem för Permobil-produkter. Denna behandling grundar sig på Permobils berättigade intressen, vårt avtal med dig eller ditt uttryckliga samtycke och användning av My Permobil-tjänster.

Vi gör vårt bästa för att endast använda de personuppgifter som behövs för att utföra uppgifterna och i många fall använder vi endast information som avidentifierats, anonymiserats eller pseudonymiserats.

Permobil använder din information från aktiva enhetssensorer för att
• förse din mottagning eller vårdgivare med återkoppling om hur och när du använder elsitsfunktionerna i din stol, t.ex. vinkling, lutning eller lyft av benstöd. Denna behandling baseras på ditt uttryckliga samtycke och användning av My Permobil-tjänster.
• tillhandahålla dig support vid användning av olika Permobil-produkter, t.ex. servicereparationer, reservdelsbyte och teknisk hjälp med våra webbtjänster. Behandlingen grundar sig på vårt avtal med dig.
• möjliggöra för vår licensgivare att förbättra sin licensierade teknik. Behandlingen grundar sig på våra rättsliga skyldigheter.
• hantera kliniska utfall. Denna behandling baseras på ditt uttryckliga samtycke och användning av My Permobil-tjänster.
• underlätta anpassningen av din Permobil-produkt efter vårdgivarens protokoll. Behandlingen grundar sig på våra rättsliga skyldigheter.
• möjliggöra för återförsäljare och vårdgivare att spåra och serva flottan med Permobil-produkter. Denna behandling baseras på ditt uttryckliga samtycke och användning av My Permobil-tjänster.
implementera faktureringssystem för Permobil-produkter. Behandlingen grundar sig på vårt avtal med dig.

Nej, Permobil varken säljer, hyr ut, överför, lämnar ut eller på annat sätt tillåter att annonsörer eller andra tredje parter använder dina personuppgifter, förutom din läkare eller vårdgivare, eller i enlighet med punkten Överföring till tredje parter.

Permobil lagrar dina personuppgifter endast under den tid som krävs för de syften som beskrivs i detta meddelande. Vi lagrar och använder dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga och lagenliga skyldigheter, t.ex. för att fullgöra rapporteringsskyldigheterna i EU:s förordning om medicintekniska produkter och FDA:s regler för tillverkare av medicinsk utrustning efter tillämplighet för olika användare. Vi lagrar och använder också dina personuppgifter efter behov för att lösa tvister och göra juridiska avtal och policyer gällande. Om du vill ha mer information om våra lagringspraxis är du välkommen att kontakta oss.

Vi använder tredjepartsleverantörer av tjänster för att hjälpa oss analysera vissa webbaktiviteter och förbättra våra produkter. Dessa tjänsteleverantörer hjälper bland annat oss att mäta prestanda hos våra produkter eller analysera besökaraktiviteten. Vi tillåter att dessa tjänsteleverantörer använder cookies för att utföra sina tjänster för Permobil. Våra tredjepartsleverantörer av tjänster måste efterleva detta meddelande till fullo.

Informationen som samlas in är IP-adresser eller liknande identifierare. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies och på webbplats finns instruktioner om hur du tar bort cookies från din webbläsare. Det kan dock leda till att vissa av våra webbplatsfunktioner inte fungerar.

Metoden för att blockera cookies beror på vilken webbläsare du använder. Läs mer om hur det går till i hjälpmenyn eller liknande i din webbläsare. Ofta kan du även ändra inställningarna för en specifik typ av cookie. För mer information gå till www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Vår användning av cookies är normalt inte kopplad till personuppgifter. Om icke-personlig information skulle kopplas ihop med personlig information behandlar vi den sammanslagna informationen som personuppgifter enligt detta meddelande.

Olika typer av cookies

Nödvändiga cookies: cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera, och som inte kan stängas av i våra system. De överförs endast som svar på åtgärder från din sida, bland annat när du gör en begäran om tjänster, t.ex. vid inställning av integritetspreferenser, inloggning eller när du fyller i ett formulär. Du kan ställa in din webbläsare så att cookies blockeras eller så att du får en varning, men då kommer vissa delar av webbplatsen inte att fungera. Dessa cookies lagrar ingen personligt identifierbar information.
Prestandacookies: cookies som gör att vi kan räkna besök och trafikkällor, så att vi kan mäta och förbättra webbplatsens prestanda. De hjälper oss att få reda på vilka sidor som är mest och minst populära, och att se hur besökarna förflyttar sig på webbplatsen. Dessa cookies samlar endast in information i aggregerad form och den är därför anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kommer vi inte att veta när du besökte webbplatsen och vi kommer inte att kunna övervaka dess prestanda.
Annonserings- och riktade cookies: dessa cookies kan överföras av våra annonseringspartner via vår webbplats. De kan användas av dessa företag för att bygga upp en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte direkt någon personlig information, utan skapar en unik identifierare av din webbläsare och internetutrustning. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att få uppleva en mindre riktad annonsering.
Sociala medier-cookies: dessa cookies överförs av en mängd sociala medier-tjänster som vi lagt till på webbplatsen för att möjliggöra för dig att dela vårt innehåll med dina vänner och nätverk. De kan spåra din webbläsare på andra webbplatser och bygga upp en profil över dina intressen. Detta kan påverka innehållet och de meddelanden som du ser på andra webbplatser som du besöker. Om du inte tillåter dessa cookies kanske du inte kan använda eller se dessa delningsverktyg.

Google Analytics och Quantcast Measure
Vi använder Google Analytics och Quantcast Measure för att lagra information om hur besökarna använder vår webbplats så att vi kan göra förbättringar och ge besökarna en bättre användarupplevelse.

Google Analytics är ett informationslagringssystem som lagrar information om de sidor du besöker, hur länge du stannade på en viss sida och webbplatsen i allmänhet, hur du kom till webbplatsen och vad du klickade på när du var där. Dessa cookies lagrar ingen personlig information om dig, t.ex. ditt namn, adress osv., och vi delar inte uppgifterna utanför Permobil. Du hittar Google Analytics integritetspolicy via följande länk: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Du hittar Quantcast Measure’s integritetspolicy via följande länk: https://www.quantcast.com/privacy/

IP-adresser
En IP-adress (Internet Protocol) är en unik numerisk adress som tilldelas datorer vid inloggning på internet. Din IP-adress loggas när du besöker vår webbplats, men vår analysprogramvara använder endast informationen för att spåra hur många besökare vi haft från olika regioner.upphovsrätt © 2018 Permobil AB / Alla rättigheter förbehållna.