Dataskydd och säkerhetsåtgärder

Vi använder standardiserad teknik, däribland brandväggar, krypteringstekniker och autentiseringsförfaranden, som har utformats för att skydda dina personuppgifter samt Permobils konton och system från obehörig åtkomst.

Vi strävar efter att hålla dina personuppgifter säkra, men det finns inga säkerhetsåtgärder som är perfekta. Vi kan inte garantera att dina personuppgifter inte kommer att röjas på ett sätt som inte är i överensstämmelse med detta meddelande (t.ex. som en följd av otillåtna handlingar av tredje parter som bryter mot lagen eller detta meddelande).

Permobil är inte på något sätt ansvarigt för anspråk eller förluster av något slag till följd av användning eller missbruk av ditt användar-ID på grund av tredje parts aktiviteter utanför Permobils kontroll eller på grund att du inte lyckats hålla ditt användar-ID hemligt och säkert. Vi är inte ansvariga om någon annan får åtkomst till ditt konto via registreringsinformation som de fått från dig eller genom att du har brutit mot detta meddelande eller EULA. Om du har säkerhetsrelaterade frågor kontakta privacy@permobil.com.
upphovsrätt © 2018 Permobil AB / Alla rättigheter förbehållna.