Framtida förändringar

Permobil kan från tid till annan uppdatera detta meddelande. Vid väsentliga ändringar kommer ett meddelande att publiceras på vår webbplats tillsammans med det uppdaterade meddelandet.


Vad händer om det sker ett ägarbyte?

Information om våra kunder och användare, däribland personuppgifter, kan komma att delas och överföras som en del av en fusion, förvärv, försäljning av företags tillgångar eller förflyttning av tjänster till en annan leverantör. Det gäller även vid insolvens, konkurs eller tvångsförvaltning, vilket får till följd att kund- och användarregister överförs till en annan enhet, även om något sådant är osannolikt.upphovsrätt © 2018 Permobil AB / Alla rättigheter förbehållna.