Vilken är den rättsliga grunden för vår behandling?

Vi använder dina personuppgifter på följande rättsliga grunder:

Om det behövs för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig, t.ex.
• bygga eller skapa en anpassad produkt när du lägger en order
• verifiera din identitet när du kontaktar oss eller gör en förfrågan
• behandla köptransaktioner
• bekräfta och verifiera uppgifterna i din order med dig, en återförsäljare eller vårdgivare
• uppdatera dig, en återförsäljare eller vårdgivare om status för din order, efter behov
• möjliggöra för dig att registrera din produkt i enlighet med vår garantipolicy
• tillhandahålla teknisk och kundsupport.

Om vi har ett berättigat intresse, t.ex.

• för att hantera våra produkter och tjänster samt uppdatera dina uppgifter
• i samband med och/eller vid testning av våra produkters, tjänsters samt interna processers prestanda
• för att följa statliga och regulatoriska myndigheters riktlinjer och rekommendationer
• för hantering och revision av vår affärsverksamhet, däribland redovisning
• för att övervaka och registrera kommunikation mellan dig och vår personal (se nedan)
• för marknadsundersökningar och analys samt utarbetande av statistik
• för direktmarknadsföring rörande relevanta produkter och tjänster. Vi kommer att skicka marknadsföring till dig via sms, e-post, telefon, post och sociala medier samt digitala kanaler (t.ex. via WhatsApp och HubSpot)
• med förbehåll för sedvanliga kontroller tillhandahålla information och analys av våra kunder till affärspartner, antingen som en del av tillhandahållandet av produkter eller tjänster för att hjälpa oss förbättra produkterna eller tjänsterna, eller för att bedöma eller förbättra verksamhetens drift
• om vi behöver dela dina personuppgifter med människor eller organisationer för att driva vår verksamhet eller uppfylla rättsliga och/eller regulatoriska skyldigheter.

I samtliga fall då berättigat intresse utgör den rättsliga grunden vidtar vi åtgärder för att säkerställa att vårt berättigade intresse inte åsidosätts av dina rättigheter och friheter.

För ett efterleva våra rättsliga skyldigheter enligt tillämplig lag, t.ex.
• föra register för skattesyften
• agera på förelägganden eller tvingande beslut
• tillhandahålla information till offentliga myndigheter
• fullgöra rapporteringsskyldigheter för juridiska enheter
• utföra revisionsaktiviteter enligt tillämplig lag.

Med ditt samtycke eller uttryckliga samtycke, t.ex.
• skicka direktmarknadsföring
• skicka produktuppdateringar eller tekniska varningar
• skicka marknadskommunikation och information om nya produkter, tjänster och tillgångar
• kommunicera med dig om och hantera ditt deltagande i tävlingar, erbjudanden eller kampanjer
• be om dina åsikter eller återkoppling, ge dig möjlighet att testa programvara
• behandla specialkategorier av personuppgifter, däribland om din hälsa, om du är en känslig kund.

I allmänintresse, t.ex.
• behandla dina specialkategorier av personuppgifter, t.ex. om din hälsa, information ur brottsregister (däribland påstådda överträdelser) eller om du är en känslig kund.upphovsrätt © 2018 Permobil AB / Alla rättigheter förbehållna.