Dataskydd för barn

Vi vill skydda barnens uppgifter och ge dig valmöjligheter när det gäller behandlingen av barnens uppgifter. Vi följer global dataskyddslagstiftning i förhållande till barnens integritet när det gäller Permobil-produkterna, däribland USA:s Children’s Online Privacy Protection Act. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn utan samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare.

Om du tror att vi kan ha samlat in personuppgifter från någon under sexton (16) år, eller motsvarande minimiålder beroende på din jurisdiktion, utan föräldrars eller vårdnadshavares samtycke, ber vi dig meddela oss via de metoder som beskrivs i punkten Kontakta oss och vi kommer omedelbart att vidta lämpliga åtgärder för att undersöka och hantera ärendet.
upphovsrätt © 2018 Permobil AB / Alla rättigheter förbehållna.