Beskyttelse af børns personoplysninger

Vi er forpligtet til at beskytte børns personoplysninger og til at vælge, hvordan dit barns personoplysninger bliver eller ikke bliver brugt. Vi overholder de globale databeskyttelseslove, når de vedrører børns privatliv, og når relevant for Permobils produkter, såsom den amerikanske Children’s Online Privacy Protection Act. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn uden udtrykkeligt forældre- eller værgesamtykke.

Hvis du mener, at vi kan have indsamlet personoplysninger fra en person under seksten (16) år eller tilsvarende minimumsalder i din jurisdiktion uden samtykke fra forældre eller værge, bedes du meddele os dette, som beskrevet i afsnittet Kontakt os, så tager vi relevante forholdsregler til at undersøge og behandle sagen omgående.
ophavsret © 2018 Permobil AB / Alle rettigheder forbeholdes.