Internationale forskrifter

Permobil er en global virksomhed med verdensomspændende distributionskanaler. For mere information om vores efterlevelse af Danmarks databeskyttelsesforordning, bedes du kontakte os.

For at kunne tilbyde vores produkter kan det være nødvendigt at overføre dine personoplysninger til modtagere i lande, som ikke er de lande, hvor oplysningerne oprindeligt blev indsamlet, eksempelvis når medarbejdere i Permobil og tredjeparter, der handler på vores vegne, bruger og behandler personoplysninger i et land, der afviger fra det land, hvor du har bopæl. Disse lande har ikke altid samme databeskyttelseslove, som det land, hvor du først videregav oplysningerne.

Når vi overfører dine personoplysninger til andre lande, beskytter vi disse personoplysninger, som beskrevet i denne Erklæring, på den måde som er påkrævet af gældende forskrifter om dataoverføring, og som videregivet til dig på det tidspunkt, hvor personoplysningerne blev indsamlet.

Permobil anvender godkendte standardkontraktklausuler (artikel 46.2 GDPR), (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) til den internationale overføring af personoplysninger, indsamlet i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz.

EU

I nogle tilfælde handler Permobil som enten Dataansvarlig eller Databehandler af dine personoplysninger. Vi overholder de retningslinjer, som den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) fastlægger i hele vores virksomhed og som beskrevet i denne Erklæring.

Sådan behandler Permobil personoplysninger i henhold GDPR.

Formål og/eller aktivitet Type af personoplysninger Kilde til personoplysninger Retlig grund for behandling
For at levere My Permobil-løsninger eller give adgang til vores websted. Identitetsoplysninger
Kontaktoplysninger
Oplysninger om kropsmål
Logon-oplysninger
Begrænsede helbredsoplysninger
Lokationsoplysninger
Direkte fra dig eller fra din forhandler eller terapeut.

Samtykke

For at administrere vores relation med dig, der omfatter meddelelse til dig om ændringer af vores vilkår og betingelser eller af denne Erklæring Identitetsoplysninger
Kontaktoplysninger
Directly from you or from your dealer or clinician. Legitime interesser: sikre, at vi kan informere dig om ændringer af vores forretningsvilkår eller af denne Erklæring
To interact with governmental or regulatory bodies or other authorities in relation to you Identitetsoplysninger
Kontaktoplysninger
Directly from you or from your dealer or clinician.

Retlig eller administrativ forpligtelse

To manage and protect our business, including improving data security, troubleshooting data and systems, system maintenance and testing, data hosting, managing our offices and other facilities Identitetsoplysninger
Kontaktoplysninger

Tekniske oplysninger
Brugsdata

Directly from you or from your dealer or clinician. Legitime interesser: sørge for effektiv og sikker drift af vores virksomhed, herunder gennem administration af kontorer og andre faciliteter, vedligeholdelse af informationsteknologiydelser, netværk og datasikkerhed, imødegåelse af svindel og forbedring eller omstrukturering af vores infrastruktur
To invite you to take part in marketing or other promotional events, or client seminars or similar events, and to manage your participation in them Identitetsoplysninger
Kontaktoplysninger
Directly from you or from your dealer or clinician. Legitime interesser: sikre, at vores slutbrugerregistreringer er opdateret, fremme salget af vores produkter og tjenester, finder måder, hvorpå vi kan skabe vækst i vores virksomhed
To send you marketing (including paper and electronic marketing communications) or to contact you by other means to offer you our products and services Identitetsoplysninger
Kontaktoplysninger
Directly from you or from your dealer or clinician. Legitime interesser: fremme salget af vores produkter og tjenester, afdække måder, hvorpå vi kan skabe vækst i vores virksomhed

Permobil foretager ingen automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.

Klageadgang

Du har altid ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmulighed i det land, hvor du har bopæl, eller hvor en påstået overtrædelse af GDPR har fundet sted. Du finder den relevante klageadgang i dit land ved at klikke på dette link: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

USA

Som producent af medicinsk udstyr kan Permobil handle som udbyder af sundhedstjenester, når den korrekte type eller størrelse på enheden, der er brug for til en specifik patient, skal fastlægges. For mere information om vores HIPAA-relaterede praksis, bedes du kontakte os på privacy@permobil.com.

Dine rettigheder til privatliv i Californien

California Civil Code Section 1798.83 tillader, at borgere i Californien kan anmode om bestemt information om vores videregivelse af personoplysninger til tredjeparter til deres direkte markedsføringsformål. For at fremsætte en sådan anmodning bedes du kontakte os på: privacy@permobil.com.

Den californiske lov kræver, at vi informerer om, hvor Permobil responderer på webbrowseren “Do Not Track”-signaler eller andre mekanismer, der giver forbrugerne mulighed for at træffe valg om indsamling er personoplysninger, der kan identificere dem (da dette begreb er defineret i den californiske lov) om en kundes internetaktiviteter. Vores produkter understøtter i øjeblikket ikke “Do Not Track”-koder. Det betyder, at Permobil i øjeblikket ikke responderer på eller foretager nogen handlinger vedrørende “Do Not Track”-anmodninger.

Canada

Dine rettigheder i henhold til Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA)

1. Ansvarlighed - Vi er ansvarlige for de personoplysninger, vi administrerer. Vores Databeskyttelsesrådgiver fører tilsyn med vores program til beskyttelse af privatlivets fred.
2. Identifikationsformål - Vi forklarer, hvorfor vi indsamler de personoplysninger, vi beder om. Når vi godkender andre parter til at indsamle information på vores vegne, gør de det samme. Få mere at vide om, hvordan vi bruger dine personoplysninger.
3. Samtykke - Med få undtagelser har vi brug for dit samtykke til at indsamle, bruge og videregive personoplysninger. Undtagelserne er fastlagt i loven og kan omfatte situationer, hvor juridiske, medicinske eller sikkerhedsmæssige årsager gør det umuligt eller upraktisk at opnå samtykke. Du kan give samtykke både skriftligt og mundtligt, elektronisk eller gennem autoriserede repræsentanter. Under visse omstændigheder er det også underforstået. Læs mere om samtykke.
4. Indsamlingsbegrænsning - Vi indsamler kun dine personoplysninger på retfærdige og lovlige måder. De oplysninger, vi indsamler, er begrænset til bestemte formål. Læs mere om de oplysninger, vi indsamler.
5. Begrænsning i brug, videregivelse og opbevaring - Vi bruger og videregiver kun dine personoplysninger til det formål, de oprindeligt blev indsamlet til. Vi bruger dem til andre formål, som du giver samtykke til, eller når det er påkrævet eller tilladt af loven. Vi opbevarer kun oplysningerne, så længe det er nødvendigt, eller som det er påkrævet eller tilladt af loven. Få mere at vide om, hvordan vi bruger dine personoplysninger.
6. Rigtighed - Alle personoplysninger, vi indsamler, bruger eller videregiver, skal være rigtige, fuldstændige og ajourførte til det formål, de bliver brugt til. Hvis dine kontaktoplysninger bliver ændret, bedes du kontakte os omgående.
7. Sikkerhedsforanstaltninger - Vi har truffet sikkerhedsforanstaltninger, der svarer til personoplysningernes følsomhed for at beskytte dine personoplysninger mod hacking, videregivelse eller misbrug. Læs mere om vores Databeskyttelse og sikkerhedsforanstaltninger.
8. Gennemsigtighed - Vi giver dig oplysninger om vores privatlivspolitikker, og hvordan vi administrerer dine personoplysninger.
9. Indsigtsret - Hvis du sender en anmodning, informerer vi dig om, hvilke personoplysninger, vi har om dig, og hvordan vi bruger og videregiver dem. Vi giver dig indsigt i denne information, dog med visse undtagelser, der er fastlagt i loven. Du kan du bekræfte, at dine oplysninger er rigtige og ajourførte, og anmode om ændringer, hvis relevant. Læs mere om indsigtsret i dine personoplysninger.
10. Spørgsmål og bekymringer - Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer om vores privatlivspolitikker og -praksis.

Framelding af annoncering fra tredjepart

Hvis du er bosiddende i Canada kan du muligvis bruge det værktøj, der er udviklet af Digital Advertising Alliance of Canada til framelding af annoncering fra tredjeparter. Med dette værktøj kan du få en liste med parter, der kan have målrettede annoncer, baseret på dine aktiviteter, når du har surfet på nettet. Det giver også mulighed for at framelde deres brug af dine oplysninger til dette formål. Du kan finde værktøjet ved at klikke på dette link: https://youradchoices.ca/choices/.

Australien

Da Permobil er repræsenteret i Australien skal vi opfylde kravene i Australiens Privacy Act vedrørende indsamling, sikkerhed, kvalitet, adgang, brug og videregivelse af personoplysninger. For mere information om vores praksis i forbindelse med Australian Privacy Principles (APP’er), bedes du kontakte os på: privacy@permobil.com.

Sådan indgiver du en klage under Australian Privacy Principles

Hvis du mener, at dit privatliv er blevet krænket, eller hvis du mener, at vi har overtrådt APP’erne eller har fejlhåndteret dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage ved at kontakte os. Hvis du er utilfreds med, hvordan vi håndterer de klager, du indgiver i henhold til denne Erklæring, kan du kontakte Australian Information Commissioner.

New Zealand

Hvis du er bosiddende i New Zealand, og du er utilfreds med, hvordan vi håndterer enhver klage, du indgiver i henhold til denne Erklæring, kan du kontakte vores Office of the Privacy Commissioner.ophavsret © 2018 Permobil AB / Alle rettigheder forbeholdes.