Læs mere om vores Databeskyttelse og sikkerhedsforanstaltninger.

Vi bruger industristandard-teknologier, såsom firewalls, kryptering og godkendelsesprocedurer, som blandt andet er udviklet til at beskytte sikkerheden i personoplysninger og til at beskytte Permobils kunder og systemer mod uautoriseret adgang.

Selvom vi tilstræber at sikre dine personoplysninger, er ingen sikkerhedsforanstaltninger perfekte, og vi kan ikke garantere, at dine personoplysninger aldrig bliver videregivet på en måde, der ikke overensstemmer med denne Erklæring, eksempelvis som et resultat af uautoriserede handlinger fra tredjeparter, der overtræder loven eller denne Erklæring.

Permobil frasiger sig ethvert ansvar for krav eller tab af nogen art, der relaterer sig til brugen eller misbrugen af dit bruger-id, på grund af tredjeparters aktiviteter, som Permobils ikke har indflydelse på, eller som skyldes din manglende overholdelse af hemmeligholdelsen og sikkerheden omkring dit bruger-id. Vi er ikke ansvarlige for, at en anden åbner din konto via registreringsoplysninger, de har fået af dig eller på grund af en overtrædelse af denne Erklæring eller slutbrugerlicensen. Hvis du har et spørgsmål om sikkerhed, bedes du sende en e-mail til privacy@permobil.com.
ophavsret © 2018 Permobil AB / Alle rettigheder forbeholdes.