Videregivelse til tredjeparter

Permobil deler kun dine personoplysninger og oplysninger om, hvilke produkter, du bruger med din klinik eller udbyder af sundhedstjenester og med Permobils forhandlere, der sælger Permobil produkter, når du har aktiveret tjenester, der indsamler disse oplysninger. For mere information om emnerne nedenfor og vores tredjepartspraksis generelt, bedes du kontakte os.

Vi indsamler også oplysninger på vegne af klinikken eller udbyderen af servicetjenester, som du har valgt til levering og vedligeholdelse af vores produkter, herunder brugen af vores produkter.

Vi videregiver personoplysninger, afhængigt af produktet eller tjenesten:
• Til vores tredjeparts serviceudbyder, der udfører tjenester på vores vegne, såsom webhostingfirmaer, analysebureauer og udbydere af informationsteknologi.
• Til myndighedsudøvere, andre statslige myndigheder eller tredjeparter (i eller uden for den jurisdiktion, hvor du har bopæl), som kan være tilladt eller påkrævet af lovene i alle jurisdiktioner, der gælder for os; som det er fastlagt i kontrakten; eller som vi vurderer rimeligt nødvendigt at for at yde juridiske tjenester. Under disse omstændigheder gør vi rimelige bestræbelser på at underrette dig, før vi videregiver oplysninger, der med rimelighed kan identificere dig eller din virksomhed, med mindre forudgående meddelelse ikke er tilladt i henhold til gældende lov, eller det ikke er muligt eller rimeligt under de givne omstændigheder.
• Til serviceudbydere, rådgivere, potentielle handelspartnere eller andre tredjeparter i forbindelse med overvejelsen, forhandlingen eller gennemførelsen af en transaktion, hvor vi har opkøbt eller har fusioneret med en anden virksomhed, eller vi sælger eller overfører alle eller en del af vores aktiver.

Permobil deler dine personoplysninger og oplysninger om produktbrug med tredjeparter, der leverer tjenester til Permobil, såsom behandling af oplysninger, gennemgang af kundedata og andre lignende tjenester. Vi forlanger, at disse tredjeparter beskytter dine personoplysninger og er forpligtet til, ved underskrivelse af en aftale, at handle i overensstemmelse med vores vejledninger og følge gældende lov, og til at implementere tilstrækkelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personoplysningerne.

Permobil deler dine personoplysninger og brug af produkter med sine interne datterselskaber, der handler som fælles Dataansvarlig eller Databehandler. Permobil er en global virksomhed med divisioner over hele verden Derfor kan dine personoplysninger blive behandlet af alle vores divisioner, uanset om det sker i EMEA, Asien, USA eller Sydamerika, som beskrevet i afsnittet International overføring af personoplysninger.

Det kan være nødvendigt − ved lov, juridisk proces, retssager, og/eller anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder i eller uden for dit bopælsland − for Permobil at videregive dine personoplysninger. Det forlanges ligeledes af os, at vi videregiver oplysninger om dig, hvis vi vurderer det, med henblik på den nationale sikkerhed, retshåndhævelse, eller andre spørgsmål af offentlig interesse, hvis videregivelse er nødvendig eller relevant.

Når vi modtager anmodninger om oplysninger, kræver vi at den ledsages af eventuel nødvendig juridisk information, såsom en stævning eller en ransagningskendelse. Vi mener, at vi skal være lige så transparente som loven tillader, med hensyn til hvilke oplysninger vi bliver anmodet om at give. Vi gennemgår hver anmodning grundigt for at sikre et lovligt grundlag for den, og vi begrænser vores svar til det, som de retshåndhævende datamyndigheder lovligt har ret til i forbindelse med den specifikke undersøgelse.

Vi videregiver også alle dine personoplysninger, hvis vi beslutter, at videregivelse er rimeligt nødvendigt for at håndhæve slutbrugerlicensaftaler; for at beskytte vores virksomheder eller andre brugere; eller hvis det forlanges af os i henhold til gældende lovgivning, regler, forskrifter, stævninger eller andre retlige processer. I tilfælde af en omstrukturering, fusion, konkurs eller et salg overfører desuden alle indsamlede personoplysninger og alle oplysninger om produktbrug til relevante tredjeparter, alt efter omstændighederne.ophavsret © 2018 Permobil AB / Alle rettigheder forbeholdes.