Dine rettigheder og valg

Du har bestemte rettigheder vedrørende dine personoplysninger, som vi opbevarer. Du har også bestemte valg om, hvilke personoplysninger, vi indsamler fra dig, hvordan vi bruger disse oplysninger, og hvordan vi kommunikerer med dig. Hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, som angivet nedenfor, eller vil udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Du kan udøve dine rettigheder til enhver tid ved at kontakte os eller sende en anmodningsformular. Du skal ikke betale gebyr for at få tilgang til dine personoplysninger (eller for at udøve nogen af de andre rettigheder), men vi kan dog opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning er umiddelbart ugrundet, gentaget eller overdreven. Vi kan også afslå at efterkomme din anmodning under sådanne omstændigheder.

Vi kan anmode om specifikke oplysninger fra dig, for at hjælpe os med at bekræfte din identitet, og sikre din ret til adgang til dine personoplysninger (eller til at udøve nogen af de øvrige rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysningerne ikke bliver videregivet til nogen person, der ikke har ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at bede om flere oplysninger om din anmodning for at fremskynde vores svar.

Vi forsøger at svare på alle legitime anmodninger inden for en måned. Undertiden kan det tage mere end en måned, hvis din anmodning er særlig kompleks, eller du har fremsat flere anmodninger. Er det tilfældet, informerer vi dig og holder dig opdateret.

Du har ret til at få oplyst, hvordan vi vil bruge og behandle dine personoplysninger. Du modtager forklaringen i en kortfattet, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog.

Du kan om at få at vide, om vi behandler dine personoplysninger, indsigt i dine personoplysninger og information om, hvordan vi bruger dine personoplysninger.Retten til indsigt i personoplysninger kan være begrænset i visse situationer på grund af krav i den lokale lov. Vi svarer på alle anmodninger om indsigt, ændring eller sletning af dine personoplysninger, som fastlagt af den lokale lov. For at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte os.

Du har ret til at få urigtige eller ufuldstændige personoplysninger rettet. Hvis vi har videregivet de relevante personoplysninger til tredjeparter, træffer vi tilstrækkelige forholdsregler til at informere disse tredjeparter om rettelse, hvor muligt

Du har ret til at bede om at få dine personoplysninger slettet, hvis:

• personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de oprindeligt blev indsamlet til eller på anden måde behandlet
• du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i henhold til din ret til at gøre indsigelse, og vi ikke har en legitim interesse, der tilsidesætter dette
• hvis dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt af os
• dine personoplysninger skal slettes for at være i overensstemmelse med juridisk forpligtelse i henhold til gældende lov.

Vi overvejer hver anmodning grundigt i henhold til alle lovgivningsmæssige krav, der vedrører behandling af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål om din ret til sletning, bedes du kontakte os.

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger i bestemte tilfælde. Det gælder, når

• du bestrider nøjagtigheden af dine personoplysninger, og vi skal begrænse behandlingen i en bestemt periode, så vi kan bekræfte nøjagtigheden af relevante data
• behandlingen er ulovlig, og du anmoder om begrænsning af brugen, i stedet for sletning af dine personoplysninger
• Vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til de behandlingsformål, som fastlagt i afsnittet Sådan bruger vi dine personoplysninger i denne Erklæring, men personoplysningerne er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
• du har gjort indsigelse mod behandling i medfør af det, der er fastlagt i afsnittet Retten til indsigelse, og vores bekræftelse på at vores kontrol afventer af de legitime grunde

I bestemte tilfælde kan du anmode om at modtage en kopi af de personoplysninger, du har videregivet til os (eksempelvis ved at udfylde en formular eller ved at videregive oplysninger via et websted). Retten til dataportabilitet gælder kun, hvis behandlingen tager udgangspunkt i dit samtykke, eller hvis personoplysninger skal behandles for at opfylde en kontrakt, og hvis behandlingen udføres ved hjælp af automatisk databehandling (f.eks. elektronisk).

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger i bestemte tilfælde, herunder når:

• vi behandler personoplysninger ud fra legitime interesser eller for at udføre en opgave i offentlighedens interesse
• vi bruger personoplysninger til direkte markedsføringsformål
• oplysningerne bliver behandlet til videnskabelig eller historisk forskning eller statistiske formål.

Hvis du udøver din ret til at gøre indsigelse, behandler vi ikke længere personoplysningerne, med mindre vi kan påvise tvingende og legitime årsager til sådan behandling, der tilsidesætter privatlivets fred. Hvis du gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføring, udfører vi ikke længere sådan behandling.

I visse tilfælde, også selvom du gør indsigelse mod en specifik behandling, kan vi fortsætte behandlingen, hvis det er tilladt, eller vi er forpligtet til det i henhold til gældende lov, såsom når vi skal efterleve juridiske krav eller opfylde kontraktuelle forpligtelser i forbindelse med den registrerede.

Vi vil gerne sende information om vores produkter og tjenester, der kan være af interesse for dig. Du kan til enhver tid bede os om ikke at sende markedsføringsinformation via e-mail ved at klikke på linket Frameld i de e-mails fra os, der indeholder markedsføring, eller ved at kontakte os under ”Kontakt os” nedenfor.

Du bliver bedt om at give os samtykke til specifik behandling af dine personoplysninger. Hvis behandlingen sker med udgangspunkt i dit samtykke, er sådan behandling meddelt i denne Erklæring, og i henhold til vejledningerne fastlagt heri.

Du kan trække ethvert samtykke tilbage, som du har givet os til behandling af dine personoplysninger. Når du har trukket dit samtykke tilbage, indstiller vi behandlingen af dine personoplysninger, der er knyttet til dit samtykke og til eksplicit angivet formål, som fastlagt heri.

Bemærk, at hvis du trækker dit samtykke til specifikke behandlingsformål tilbage, kan vi fortsætte med at behandle andre personoplysninger til andre formål, hvor vi har andre juridiske grunde til at gøre det. Det kan omfatte behandling for at opfylde en kontraktuel forpligtelse i relation til dig vedrørende produkter, eller når vi har en retlig forpligtelse i henhold til loven til at gøre det.

Du kan udøve dine rettigheder til enhver tid ved at kontakte os eller sende en anmodningsformular. Bemærk, at vi kan kontakte dig og bede dig om at bekræfte din identitet for at sikre, at vi ikke videregiver dine personoplysninger til uautoriseret personer. Vi kan bede dig om at specificere din anmodning, før vi foretager handlinger.

Når vi har bekræftet din identitet, behandler vi din anmodning i henhold til gældende lov. Bemærk, at selvom du gør indsigelse mod en bestemt behandling af personoplysninger, kan vi fortsætte behandlingen, hvis loven tillader det, eksempelvis når det er nødvendigt for at opfylde retlige forpligtelser.ophavsret © 2018 Permobil AB / Alle rettigheder forbeholdes.